Stigekontrol – en nødvendighed

Stigekontrol redder brækkede lemmer og i de værste tilfælde dødsfald. Så alvorligt er det faktisk. Da alle håndværkere fra tid til anden har brug for en stige til at udføre sit arbejde, er omfanget af berørte virksomheder enormt.

Siden 2005 har det været et lovkrav at stiger kontrolleres minimum én gang årligt. Lovgivning er kommet som et resultat af de mange faldulykker, der år efter år forekommer her i Danmark.

Bestil kontrolbesøg

Du kan bestille med det samme via tlf. 5363 0709 eller ved at udfylde nedenstående kontaktformular.

stigekontrol

Lovkrav til stigekontrol

Udsnit af “Vejledning om krav til og brug af transportable stiger” fra Arbejdstilsynet:

Løse stiger, der ikke er i brug, skal opbevares, så de ikke udsættes for unødvendige påvirkninger, fx vejrlig eller stærk varme. Stiger skal altid opbevares i henhold til leverandørens anvisning.

Beskadigede og defekte stiger må ikke bruges.

Stiger skal repareres på forsvarlig og sagkyndig måde efter leverandørens anvisning.

Træstiger må, bortset fra udvendige vangesider, ikke males, men bør behandles med klar lak, transparent farve e.l.

Stiger skal undersøges grundigt efter leverandørens anvisning af en sagkyndig person. Det skal normalt ske mindst en gang om året.

Undersøgelsen skal omfatte stigerne og alt tilbehør. Der bør føres registre over undersøgelserne med angivelse af deres resultater.

At-vejledning B.3.1.1-3

Du kan læse den fulde tekst ved at følge dette link: Lovkrav

Arbejdsskader og stiger hænger sammen

Stiger er desværre ikke det første man tænker på, når man taler om arbejdssikkerhed. Det til trods for at transportable stiger er de næsthyppigste skadesvoldende genstande på arbejdspladsen.

Eksempelvis var der i 2010 7.422 arbejdsulykker med fald til et lavere niveau. Af dette høje antal var 1.715 så alvorlige at det resulterede i enten amputation eller brækkede lemmer.

I 2017 var antallet på 4.504 anmeldte arbejdsulykker, hvor fald eller styrt var årsagen.

“At tage chancen” kan skabe alvorlige situationer for dig selv og dine kollegaer. Derudover kan det nævnes at Arbejdstilsynet hyppigt deler indskærpelser og betragtelige bøder ud for manglende kontrol. En arbejdsulykke forbundet med en stige, vil som det første blive tjekket for nødvendig kontrol. Så hvorfor “tage chancen”?